keskiviikko 16. tammikuuta 2013

Tuntisuunnitelmat

Tuntisuunnitelmat (8 x 2t)

Tunti 1:
~30-45 min Opettaja esittelee valmistettavan työn kertomalla mitä tehdään ja miten tehdään. Opettaja voi halutessaan näyttää kuvia valmiista korurasioista oppilaille, jotta heillä olisi jonkinlainen käsitys korurasian koosta ja mallista. Voidaan myös katsoa mille kankaalle kuva kirjotaan, jotta oppilas voi ottaa sen kuvion suunnittelussaan huomioon. Oppilaan pitää myös huomioida kuvion koko rasian kokoon. Opettajan pohjustettua työn, hän antaa oppilaille kotiläksyksi suunnitella kankaalle kirjottavan kuvion. Koru/säilytysrasia on lahja ja suunniteltavan kuvion on oltava lahjan saajalle mieluinen sekä kuvastettava lahjan saajaa jollakin tavalla. Opettaja käy läpi sahauksen vaiheet ja ongelmakohdat sekä kertaa työturvallisuusasioita. Opettaja havainnollistaa katkaisusahan käyttöä.

~30-45 min Oppilaat saavat suunnitella korurasiansa koon ja laskea sen, kuinka paljon vaneria he tarvitsevat rasiaansa varten. Opettaja leikkaa sirkkelillä vanerista oppilaan tarvitseman määrän vaneria ja ajaa sirkkelillä uran toiseen reunaan. Oppilas saa sahata rasian reunapalat itse pitkästä palasta vaneria. 

~15 min siivous ja läksystä muistuttaminen. Käydään nopeasti läpi mihin päästiin ja mistä seuraavalla tunnilla jatketaan. 

Tunti 2:
~30 min Esitellään ryhmässä omat suunnitelmat. Kerrotaan kenelle tehdään ja millainen tuote. Miksi on valittu juuri tämä kuva. Pohditaan yhdessä mitä ongelmakohtia voi tulla tai mitä ideoita voisi käyttää hyväkseen kuvion toteutuksessa. Opettaja selittää miten pohja tehdään vanerista ja miten pohjan liitokset muodostuvat sekä muistuttaa ja kiinnittää huomiota työturvallisuuteen. 
 
~45 min Oppilaat jatkavat sivujen sahaamista ja aloittavat pohjan. Pohja mitataan ja piirretään vanerille suorakulmaa ja viivoitinta apuna käyttäen. Oppilas sahaa pohjan huolellisesti ja tarkasti pistosahan avulla. Voidaan yhdessä tunnin aikana käydä läpi pistosahan käyttö ja ongelmakohdat kun pohjalevyä sahataan. 

~15 min Käydään nopeasti läpi mihin päästiin ja mistä seuraavalla tunnilla jatketaan. Siivous ja työkalujen paikoilleen laittaminen. 

Tunti 3:
~20 min käydään läpi rasian rakennetta ja siten miten se kootaan. Tarvitseeko kenties pohjaa hioa, jotta se sopii uriin paremmin ja istuu nätisti? Opettaja voi näyttää miten paljon liimaa tarvitaan ja miten porataan alkureiät pieniä nauloja varten. Lisäksi opettaja näyttää ristimitan tarkistamisen.

~50 min rasian valmistusta. Pohjan ja mittojen tarkistaminen. Kokoaminen, liimaus, poraaminen, naulaaminen.

~15 min siivous ja tarvikkeiden ja työkalujen paikoilleen laittaminen. 

Tunti 4:
~15-20 min Käydään yhteisesti läpi kannen valmistusta. Mitä pitää ottaa huomioon, kun yhdistää kangasta ja puuta? Mitä reunoille pitää tehdä? Mitä tapahtuu jos puun reunat ovat terävät? Jokainen saa laskea ja miettiä minkä kokoinen kannen tulee omassa rasiassa olla. Hiomisen läpikäyminen ja sen muistuttaminen mieliin. Opettaja näyttää mallia. 

~55 -60 min jatketaan rasian valmistusta sekä valmistetaan kansi. Kansi valmistetaan laudasta. Oppilas mittaa, merkitsee ja sahaa rasian kannen. Kansi voidaan myös valmistaa vanerista, mutta hieman raskaampi saadaan kun se valmistetaan laudasta. Kannen sekä rasian reunojen hiominen ja pyöristäminen. 

~15 min Käydään nopeasti läpi mihin päästiin ja mistä seuraavalla tunnilla jatketaan. Siivous ja työvälineiden paikoilleen vienti. 

Tunti 5:
 ~30 min saranan kiinnitys. Käydään yhteisesti läpi: ruuvien apureikien poraaminen, oikean kokoisten ruuvien valitseminen, ruuvien ruuvaaminen sekä saranan kiinnittäminen. 

~45 min Oppilaat saavat jatkaa omien rasioidensa valmistusta. Oppilaat auttavat toinen toisiaan pohtimaan miten saranat kiinnitetään (opettajan valvovan silmän alla…). Hiomista tarpeen mukaan.

~15 min Käydään nopeasti läpi mihin päästiin ja mistä seuraavalla tunnilla jatketaan. Siivous ja työvälineiden paikoilleen vienti.

Tunti 6:
~15 min Katsotaan pareittain missä vaiheessa oppilaiden työt ovat. Oppilaat saavan arvioida toistensa töitä ja pohtia ovatko rasiat valmiita maalaamista varten. Maalaamisen ongelmakohtien ja huolellisuuden sekä välineiden puhdistuksen läpikäynti. Välihionta ja uudelleen maalaaminen, jos tarpeen.

~60 min Saranan irrottaminen ennen maalaamista. Rasian ja kannen pohjan maalaaminen, välihionta jos tarpeen sekä uudelleen maalaaminen. 

~15 min Käydään nopeasti läpi mihin päästiin ja mistä seuraavalla tunnilla jatketaan. Siivous ja työvälineiden puhdistus sekä paikoilleen vienti.

Tunti 7:
~20 min muistutetaan, mm. näyttämällä, mieliin kirjontapistot; mitä pistoja ja miten ne tehdään. Oppilaat saavat pareittain miettiä omiin kuviinsa parhaiten sopivat pistot. 

~50 min Kankaiden valitseminen ja leikkaaminen, opettaja ohjeistaa ja muistuttaa leikkaamisesta; mistä kohtaa kangasta, miten saa leikattua suoraan, miten paljon kangasta kanteen tarvitaan? Leikataan oikean kokoinen vanu. Kirjontaa ja kankaan reunan huolittelu koneella. 

~15 min Käydään nopeasti läpi mihin päästiin ja mistä seuraavalla tunnilla jatketaan. Tarkistetaan onko kaikki saaneet kangasosion valmiiksi. Siivous ja työvälineiden (mm. ompelukone) pakkaaminen tai paikoilleen vienti.

Tunti 8:
~20-25 min Opettaja näyttää kankaan kiinnittämisen niittipyssyllä. Käydään samalla läpi vanun liimaaminen kanteen, kankaan reunojen asettelu ja kankaan niittaamisen kriittiset vaiheet. 

~45-50 min Oppilaat saavat kiinnittää kankaat rasian kanteen. Kun kangas on paikoillaan, ruuvataan saranat paikoilleen. Tarkistetaan työ, sekä opettaja että oppilas arvioivat työn.

~15 min siivous ja työvälineiden paikoilleen vienti. Yhteisesti valmiiden töiden arviointia ja ihailua. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti