keskiviikko 16. tammikuuta 2013

Projektisuunnitelma & tavoitteet

Projektin aihe on äitienpäiväksi tai jouluksi valmistettava korurasia. Ajatuksena on miettiä toista ihmistä sekä sitä, mistä toinen pitää. Tavoitteita ja sisältöjä ovat mm. tutustua yhteen puuliitokseen sekä siihen liittyviin asioihin. Opetellaan tarkkuutta, jotta laatikko saadaan onnistumaan ja liitokset osumaan. Harjoitellaan kirjontaa ja suunnitellaan oma kuvio, joka kirjotaan kankaalle. Tutustutaan siihen, mitä pitää ottaa huomioon kun yhdistetään kangasta ja puuta. Oppilas saa miettiä myös tuotesuunnittelua rasian kankaan, kuvion sekä värin osalta.

Oppilasta motivoidaan mm. sillä, että hän saa miettiä, millaisista asioista äiti/mummi/sisko/tms. kenelle rasian tekee, pitää ja millaisten asioiden säilytykseen oppilas haluaa rasian suunnitella. Motivointiin voidaan käyttää myös erilaisia kuvia valmiista rasioista sekä vanhoista perinteisistä rasioista. 

Yhteisöllinen oppiminen otetaan huomioon siten, että oppilas saa esitellä oman tuotesuunnitelman muulle ryhmälle. Oppilaat saavat pohtia etukäteen mitä ongelmia totutuksessa saattaa tulla ja miten ne voidaan ratkaista. Oppilas saa auttaa pariaan tai kaveria tunnin/tuntien aikana sekä tekee yhteistyötä tuotteen valmistuksen ja suunnittelun aikana. Oppilas saa suunnitella itse osan omasta tuotteestaan. Jokainen oppilas saa kotitehtäväksi haastatella/selvittää millaisista asioista rasian saaja pitää sekä suunnitella kirjottava kuva sen perusteella. Tavoitteena on saada oppilas työskentelemään itsenäisesti ja pyytämään reippaasti apua sitä tarvitessaan. Opettajan johdolla käydään läpi eri työvaiheita aina ennen uuden työvaiheen aloittamista. Opettaja myös näyttää oppilaille tekniikat ja mm. oikeat työvälineet ja niiden käytön työn edetessä.

Työturvallisuudessa kiinnitetään huomiota huolellisuuteen sekä harjoitellaan työturvallisuutta työvälineiden, koneiden ja laitteiden käytössä. 

Oppilaan oman suunnittelun ohjaaminen: Oppilas saa suunnitella kankaalle kirjottavan kuvion sekä valita minkä mallisen (neliö, suorakaide) rasian hän haluaa valmistaa. Opettaja ohjaa oppilaan suunnittelua tarpeen vaatiessa oppilaan taitotason mukaisesti.

Työvälineinä: saha, sirkkeli (opettaja ajaa uran valmiiksi puuhun tai vaneriin), porakone, ruuvinväännin, niittipyssy tai pieniä nauloja, ompelukone, neula, sakset. 

Materiaalit: vaneria (paksuus sen mukaan mitä löytyy), kannen voi halutessaan valmistaa laudasta, liimaa, pieniä nauloja reunojen kiinnittämistä varten, 2 saranaa, ruuveja saranan kiinnitykseen, kangasta, vanulevyä, helmilankaa, neula.

Opettaja arvioi suunnittelua, työskentelyä sekä valmista tuotetta. Oppilas saa arvioida prosessin, omaa työskentelyään sekä lopputuloksen. 

Tavoitteet
Oppilaan tiedot ja taidot - saranointi, kirjonta, verhoileminen, sahaaminen, liimaaminen, pintakäsittely.
Suunnittelun taidot - käytännöllisyys, toimivuus, saajansa näköinen sekä saajalleen soveltuva tuote, yksityiskohdilla rikastaminen.
Työskentelyn taidot - kokonaisen käsityöprosessin hallinta ja ymmärtäminen, työtilan siisteys, turvallisuus, ohjeiden mukaan toimiminen.
Kasvamisen taidot – vastuunottaminen yhteisistä asioista ja työympäristöstä. Halu ja taito suunnata toimintaa palautteen avulla. Oman työn arvostaminen. Itsearvioinnin taidot. Työturvallisuus. 
* Huovila, Hintsa & Säilän (Kirja käsityöstä 2010, 17) suunnittelun nelikentän mukaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti